Музей історії Кловського ліцею № 77

Статут Музею історії Кловського ліцею №77 PDF Друк e-mail

1 .Загальні положення

1. Музей історії Кловського ліцею №77 (раніше школи №77) призначений для збереження історичної пам"яті, формування гуманістичного світогляду, виховання толерантності, любові до рідної землі, поваги до людини, прилучення учнів , вчителів та батьків до надбань національної та світової історико-культурної спадщини.

Музей історії Кловського ліцею є центром культурно-освітньої та виховної роботи протягом більш ніж чверті століття. Школа заснована 1 жовтня 1900року. Тому наш музей- це вікна в історію XX століття . Він висвітлює долі учнів та вчителів , які тут навчалися і працювали протягом цього часу. Музей зберігає пам"ять про всіх тих, хто вчив і вчився у стінах цієї школи, про їхні життєві шляхи , що починалися у школі, участь у захисті Батьківщини, кохання, творчість та працю. Окремі долі, зібрані та осмислені, створюють своєрідний родовід школи. Музей має теплий сімейний характер.

 

2.У своїй діяльності Музей керується Законом " Про музеї та музейну справу"(1995 р.) та поправками до Закону (1999, 2000 р.), нормативними документами Міністерства освіти України та власним Статутом.

З .Музей має оригінальні пам"ятки (фотографії початку XX століття, фронтові листівки та похоронки учнів довоєнних років, фронтові малюнки=- акварелі та малюнки олівцем учнів школи, документи з сімейних архівів та, а також певну кількість речей-предметів, що характеризують шкільний та загальний побут окресленої доби). Вони знаходяться в експозиції Музею, зберігаються у фондах Музею , обліковані та входять до складу Музейного фонду України.

4.Музей підпорядковано Міністерству освіти і науки України.

5. Музей не є політизованим закладом. Він намагається зберігати історичну правду, розповідаючи про долі людей, іноді дуже гіркі.

б. Музей двомовний: основні підписи, коментарі,епіграфи подаються українською мовою, а більша частина документів - російською. В музеї уживаються обидві мови, так ми зберігаємо історизм музейної експозиції, бо і державна політика відносно мови в різні часи мінялася, і школа переходила з російської на українську і навпаки декілька разів протягом своєї історії.

7. Музей взаємодіє з Міжнародною Ассоціацією шкільних музеїв світу, Музеєм Великої Вітчизняної війни, Музеєм історії Києва, Музеєм заводу "Арсенал", Літературно-меморіальним музеєм Михайла Булгакова, Музеєм українського театру та кіно, Музеєм однієї вулиці, Міжмузейним центром та численними шкільними музеями України.

2.Мета, головні завдання та зміст роботи музею.

1. Мета діяльності музею полягає в залученні учнів до вивчення і збереження історико-культурної спадщини свого народу, в розвитку і формуванні творчої особистості, в сприянні духовному розвитку учнів, у формуванні громадянської відповідальності і відчуття Батьківщини.

2. Основні завдання:

—Сприяти перетворенню ліцею не тільки в освітній, а в культурно-освітній простір;

—сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу в ліцеї, допомагати формуванню світогляду учнів, розширювати та поглиблювати світогляд учителів та батьків, залучаючи їх до різних форм роботи музею;

—формувати у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього незалежної України;

—розвивати творчі здібності учнів, привчати їх до нетрадиційних форм роботи, залучаючи нові технології та сучасні можливості;

—привчати дітей до наукової, пошукової, дослідницької роботи, розвивати їх художній смак, а головне — привчати їх до самостійної діяльності в культурі, формувати розуміння загальнолюдських цінностей і ціни людського життя;

—залучати учнів , вчителів і батьків формувати, зберігати і раціонально використовувати Музей як частину Музейного фонду України, проводити культурно-освітню роботу серед всіх верств населення, різних шкіл України та музейних установ;

— допомагати освітянським колективам у створенні власних музеїв; — розвивати контакти з шкільними музеями світу.

3.Зміст роботи Музею:

—Музей займається пошуковою роботою, постійно поповнює свої фонди матеріалами, пов"язаними з історією Києва (з початку XX століття) та історією освіти, розшукує людей , які вчилися і вчили в цих стінах, залучає учнів і вчителів до збирання матеріалів та їх оформлення, організовує роботу в архівах Києва , використовує всі можливі шляхи комплектування, які дозволяються чинним законодавством; —організовує облік музейних предметів , забезпечує їх збереження, залучаючи до цього учнів ліцею;

—створює та поповнює основну експозицію— історію ліцею, створює нові відгалуження основної експозиції, організовує виставки;

—ситематично проводить масові міроприємства—зустрічі з ветеранами війни, випускниками школи, культурними та політичними діячами, науковцями, вечори музики, поезії, театральні дійства;

—надає можливість використання експозицій' Музею та матеріалів фонду Музею для проведення уроків, конференцій , написання науково-дослідницьких робіт, залучає учнівську та студентську молодь до співпраці; —проводить екскурсії для учнів ліцею, батьків, населення району та міста, численних гостей з близького та далекого зарубіжжя;

— систематично проводить семінари на базі Музею для учителів, ' директорів шкіл та їх заступників, викладачів педагогічних вузів з питань виховної роботи; дає методичні поради щодо організації нових музеїв;

— щорічно напередодні Дня Перемоги проводить поминальний мітинг пам"яті вчителів та учнів ліцею, які загинули у роки Другої світової війни та покладає вінки на води Дніпра випускникам школи -морякам Дніпровсько-Пінської флотилії, загиблим від фашистів; упорядковує могили випускників, які померли внаслідок Чорнобильської трагедії, та поховання частини вчителів;

—збирає документальні та художні фільми та широко використовує їх у роботі, знімає власні відеофільми;

—Музей систематично звітує перед Педагогічною радою ліцею та освітянськими органами про свою роботу;

—Музей бере участь у міських, республіканських та міжнародних конференціях; —Музей готує власну символіку та пропагує свою діяльність через ЗМІ.

3.Створення та організація роботи Музею.

1 .Музей засновано 15 жовтня 1979 року. Музей має історико-краєзнавчий профіль. Музей створено силами учнів, вчителів, випускників при активній співпраці із заводом "Арсенал".

2.Рішення про створення музею було прийнято за ініціативою педагогічного колективу школи №77 при підпримці керівництва заводу "Арсенал".

3.Створення Музею стало результатом цілеспрямованої систематичної творчої роботи учнів, вчителів , випускників школи та батьків. Робота велася за різними напрямкам —пошуково-дослідницька, збиральницька, фондова, експозиційна.

4.Музей має спеціальне приміщення, обладнання для експозиції, приміщення для зберігання фондів (архів), освітній центр, сучасну техніку.

5.Музей має Статут, Уніфікований паспорт та всі необхідні за законодавством документи. Музей працює за чітким розкладом, крім вихідних днів.

6. Музей пройшов останню відомчу реєстрацію 28 грудня 1998 року (Свідоцтво №26-64 Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації).

7.3а роки існування Музей неодноразово нагороджувався почесними грамотами. Музею присвоєно звання "Зразковий музей" Головним управлінням освіти та науки Київської міської державної адміністрації від 6 листопада 2001 р. ( наказ №237 та додаток №3 ) та Міністерством освіти і науки України від 16 лютого 2004 р. (наказ №125-К-1).

4.Керівництво роботою Музею.

1 .За роботу музею відповідає директор Кловського ліцею №77 та призначений ним директор Музею з числа педагогів ліцею (призначення відбувається тільки за згодою педагога) чи спеціально запрошеного фахівця.

2. Директор ліцею вирішує питання дислокації Музею, сприяє організації та проведенню навчальних , виховних, методичних та інших заходів на базі Музею.

3.Директор ліцею встановлює надбавки педагогу, який керує музеєм , за рахунок фонду заробітної плати чи виходить з клопотанням до районної та міської держадміністрацій про встановлення спеціальної заробітної плати директору Музею в рамках існуючого законодавства.

4.Директор ліцею виходить з пропозиціями морального заохочення педагогів, які відповідають за роботу Музею, про присвоєння їм почесних звань та нагород.

5.Роботою Музею керує Рада Музею, яка обирається на зборах учнівського активу та складається з учнів та педагогів.

6.Рада музею —обирає голову Ради і розподіляє обов"язки між членами Ради;

—обговорює та затверджує плани роботи;

—заслуховує звіти про надходження нових матеріалів, вирішує питання про включення їх до основних чи допоміжних фондів;

—заслуховує звіти членів Ради про пошукову , дослідницьку та інші форми роботи;

—організовує навчання активу, готує екскурсоводів, лекторів;

—встановлює зв"язки з іншими гуртками, клубами, творчими об"єднаннями;

— веде листування з ветеранами війни, випускниками школи, іншими музеями;

— готує виставки; — організовує перегляд та обговорення фільмів;

— готує урочисті та робочі зустрічі; — допомагає вести документацію музею;

— вирішує інші питання, пов"язані з роботою музею.

6.При Музеї існує Опікунська Рада, яка складається на добровільних засадах з представників державних музеїв, випускників ліцею,педагогів, батьків, ветеранів війни, громадськіх діячів.

7 В разі необхідності науково-методичної допомоги Музей звертається до державних музеїв.

8.Загальне керівництво Музеєм здійснює Міністерство освіти і науки України.

5.Облік та забезпечення збереження фондів.

1.Облік пам"яток в Музеї проводиться в порядку , визначеному нормативними документами Міністерства культури і мистецтв України.

2.Зібраний матеріал складає фонди музею, які обліковуються в електронній версії і завіряється печаткою і підписом директора ліцею, (цей процес займе 2 роки , до 200 року).

3.Фонди поділяються на основні та допоміжні.

4.Музей має виділити в окремий реєстр найбільш цінні документи, які мають виняткове наукове та історичне значення. Унікальні пам"ятки будуть занесені Міністерством культури і мистецтв України до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.У разі припинення діяльності Музею оригінальні пам"ятки мусять бути передані до державних музеїв згідно з законодавством.

б.Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника закладу освіти та керівника Музею.

6. Фінансування.

1 .Витрати , пов"язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів, оформлення музею та інш. проводяться за рахунок коштів базового навчального закладу-ліцею, органів освіти, залучених коштів (гранти, спонсорство, меценацтво та інш.).

 

Статут затверджено спеціальною педагогічною радою Кловського ліцею №77 15

травня 2004 року.

Директор ліцею Глущенко Г.Є.

Директор музею Петровська С.В.

Останнє оновлення на Вівторок, 03 листопада 2020, 12:40